Adaptacja

Program Adaptacji dziecka do przedszkola

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się "poziomem zdolności przystosowawczych".

Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi. zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu

By zmniejszyć negatywne uczucia związane z nową sytuacją opracowaliśmy "Program adaptacyjny" , by pomóc zarówno dzieciom jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową dla nich sytuacją.

Cele - "Planu Adaptacyjnego"
Efekty wdrażania Planu Adaptacyjnego:

Pierwsze dni w przedszkolu, pełne serdeczności stają się zazwyczaj początkiem wielu następnych radosnych spotkań. Start dzieci w usamodzielnienie przebiega łagodnie, a pierwsze spotkania owocują stworzeniem w naszym przedszkolu atmosfery zaufania, radości i akceptacji każdego dziecka.

Zapraszamy