google+  

Kadra pedagogiczna


Kadra pedagogiczna, to wykwalifikowani, profesjonalni nauczyciele. Cechuje ich życzliwość, cierpliwość odpowiedzialność, otwartość, kreatywność oraz wielka pasja i zaangażowanie.
Świetnie przygotowani do swojego zawodu, każdego dnia inspirują dzieci do twórczej zabawy, stymulują do odkrywania świata w ciepłej i radosnej atmosferze. Projektowane przez nauczycieli sytuacje edukacyjne są jak dobrze zaplanowane niespodzianki, które uczą, cieszą, bawią, zaciekawiają, dostarczają wielu emocji, a jednocześnie pozwalają na grę wyobraźni oraz mnożenie pytań.


Wszyscy nauczyciele:

Nasi nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, którzy są głównymi wychowawcami swoich dzieci, szanują ich prawa oraz wspomagają w procesie wychowania.

Współpraca z rodzicami oparta była na partnerstwie oraz obopólnym zaufaniu, a jej głównym celem jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, czyli stworzenia spójnego środowiska wychowawczego.

Rodzice i nauczyciele są partnerami w zakresie edukacji i wychowania dzieci. Wymieniają się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Taka współpraca pozwala rodzicom stać się lepszymi ,,nauczycielami” swoich dzieci, a nauczycielom lepszymi wychowawcami.

Zapraszamy