Opłaty za przedszkole

Opłata miesięczna 0 zł
Wpisowe 0 zł
Opłata za dzienną stawkę żywieniową wynosi 18zł
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski
71 1050 1025 1000 0092 6952 7652