W świecie dźwięków i muzyki

Dużą wagę w naszym przedszkolu przywiązujemy do rozwoju muzycznego dziecka.

Muzyka ma ogromny wpływ na życie każdego człowieka. Wzbogaca jego doświadczenia, pozwala intensywniej przeżywać i rozumieć świat, łagodzi pierwsze trudności, a przez swój specyficzny język pomaga w wyrażaniu siebie.

Muzyka towarzyszy naszym wychowankom każdego dnia. Podejmowane przez nauczycieli działania zmierzają do wychowania dziecka zdolnego do emocjonalnego reagowania na muzykę, otwartego na wszystkie kierunki i style, pragnącego pogłębiać i poszerzać swój zasób doświadczeń w tej dziedzinie.

Oferujemy dzieciom bogaty program kształcenia muzycznego:
Zajęcia muzyczno-ruchowe
oparte na współczesnych metodach wychowania muzycznego

Ruch przy muzyce jest naturalną potrzebą dziecka, jak też podstawowym warunkiem pełnego, prawidłowego rozwoju psychofizycznego.


Zajęcia muzyczno – ruchowe rozwijają:
Umuzykalnianie dzieci odbywa się w przyjaznej, radosnej atmosferze. Dzieci bardzo chętnie bawią się przy dźwiękach muzyki, która ich fascynuje i zachwyca.

Muzykoplastyka
łączy dwie dziedziny sztuki (muzykę i plastykę) stwarzając dzieciom możliwość wyrażania środkami plastycznymi własnych myśli, uczuć, pragnień, wyobrażeń i fantazji podczas percepcyjnego odbioru muzyki. Plastyczna interpretacja utworu muzycznego przybliża dziecku słuchaną muzykę, uczy jej zrozumienia, pobudza wyobraźnię i aktywność twórczą.

Powodzenie zajęć uwarunkowane jest wieloma czynnikami tj.:

Bardzo ważnym aspektem tych zajęć jest to, iż każde dziecko, bez względu na swoje zdolności tworzenia, jest szczęśliwe i radosne.

Malowanie inspirowane słuchaną muzyką sprawia dzieciom wiele satysfakcji.
Dzieci kochają te zajęcia

Audycje muzyczne
uczą, bawią i wychowują.
Są częścią edukacji muzycznej, której ideą jest wychowanie dziecka przez sztukę.
Celem audycji muzycznych jest:

Podczas audycji muzycznych:

prezentowane są utwory muzyczne różnych epok wraz z komentarzem, Muzyka grana na żywo budzi w dzieciach wiele pozytywnych emocji.
Rozwija pasję i zainteresowania muzyczne, zachęca do wspólnego muzykowania.
Dzieci aktywnie uczestniczą w audycjach, odpowiadają na pytania, chętnie uczestniczą w proponowanych zabawach.

Profesjonalni muzycy z filharmonii przekazują wiedzę w sposób prosty i przystępny dla małego odbiorcy oraz w umiejętny sposób łączą edukację z dobrą zabawą.

Poranki muzyczne
odbywają się każdego dnia w godz. 8.30-9.00
Na każdy dzień zaplanowane są różnorodne działania tj. :
Zapraszamy