google+  

W świecie dźwięków i muzyki

Dużą wagę w naszym przedszkolu przywiązujemy do rozwoju muzycznego dziecka.

Muzyka ma ogromny wpływ na życie każdego człowieka. Wzbogaca jego doświadczenia, pozwala intensywniej przeżywać i rozumieć świat, łagodzi pierwsze trudności, a przez swój specyficzny język pomaga w wyrażaniu siebie.

Muzyka towarzyszy naszym wychowankom każdego dnia. Podejmowane przez nauczycieli działania zmierzają do wychowania dziecka zdolnego do emocjonalnego reagowania na muzykę, otwartego na wszystkie kierunki i style, pragnącego pogłębiać i poszerzać swój zasób doświadczeń w tej dziedzinie.

Oferujemy dzieciom bogaty program kształcenia muzycznego:
Zajęcia muzyczno-ruchowe
oparte na współczesnych metodach wychowania muzycznego

Ruch przy muzyce jest naturalną potrzebą dziecka, jak też podstawowym warunkiem pełnego, prawidłowego rozwoju psychofizycznego.


Zajęcia muzyczno – ruchowe rozwijają:
Umuzykalnianie dzieci odbywa się w przyjaznej, radosnej atmosferze. Dzieci bardzo chętnie bawią się przy dźwiękach muzyki, która ich fascynuje i zachwyca.

Muzykoplastyka
łączy dwie dziedziny sztuki (muzykę i plastykę) stwarzając dzieciom możliwość wyrażania środkami plastycznymi własnych myśli, uczuć, pragnień, wyobrażeń i fantazji podczas percepcyjnego odbioru muzyki. Plastyczna interpretacja utworu muzycznego przybliża dziecku słuchaną muzykę, uczy jej zrozumienia, pobudza wyobraźnię i aktywność twórczą.

Powodzenie zajęć uwarunkowane jest wieloma czynnikami tj.:

Bardzo ważnym aspektem tych zajęć jest to, iż każde dziecko, bez względu na swoje zdolności tworzenia, jest szczęśliwe i radosne.

Malowanie inspirowane słuchaną muzyką sprawia dzieciom wiele satysfakcji.
Dzieci kochają te zajęcia

Audycje muzyczne
uczą, bawią i wychowują.
Są częścią edukacji muzycznej, której ideą jest wychowanie dziecka przez sztukę.
Celem audycji muzycznych jest:

Podczas audycji muzycznych:

prezentowane są utwory muzyczne różnych epok wraz z komentarzem, Muzyka grana na żywo budzi w dzieciach wiele pozytywnych emocji.
Rozwija pasję i zainteresowania muzyczne, zachęca do wspólnego muzykowania.
Dzieci aktywnie uczestniczą w audycjach, odpowiadają na pytania, chętnie uczestniczą w proponowanych zabawach.

Profesjonalni muzycy z filharmonii przekazują wiedzę w sposób prosty i przystępny dla małego odbiorcy oraz w umiejętny sposób łączą edukację z dobrą zabawą.

Poranki muzyczne
odbywają się każdego dnia w godz. 8.30-9.00
Na każdy dzień zaplanowane są różnorodne działania tj. :
Metoda C. Orffa
Głównym elementem tej metody jest śpiew i gra na instrumentach perkusyjnych. Dużą rolę odgrywa tu ruch, gest i inscenizacja. Główny nacisk położony jest na ekspresję i zaangażowanie dziecka oraz jego możliwości.
Nauka gry na instrumentach przebiega w ścisłej koordynacji z innymi formami wychowania muzycznego, ze śpiewem, zabawami ruchowo – muzycznymi, tworzeniem własnej muzyki.
Prezentowana metoda stwarza dziecku możliwość rozwijania i kształcenia uzdolnień muzycznych u wszystkich dzieci, bez względu na ich rodzaj i stopień. Pobudza do śmiałego, spontanicznego wyrażania przeżyć rytmicznych, do tworzenia przez dzieci nowych efektów muzycznych.
Dzieci bardzo lubią eksperymentować, tworzyć własną muzykę i prezentować swoje utwory rówieśnikom.
Gra na instrumentach wzbogaca doświadczenia muzyczne, zachęca do rytmicznych improwizacji instrumentalnych, wyzwala w dzieciach wiele emocji i wzruszeń.
Dzieci chętnie prezentują swoje utwory rówieśnikom, cieszą się ze wspólnego muzykowania.
Zapraszamy